English   Русский
logo.png
  
מחוז מיעוטים
אודות המחוז
מאמרים
חדשות
 

מחוז מיעוטים הוקם בשנת 2008, והוא כולל את כל מגזר המיעוטים מהדרום הרחוק עד הצפון, כולל יישובים מוסלמים, דרוזים, בדואים, צ'רקסים, נוצרים וכו'. במחוז ניתן למצוא מגוון של אתרים ומבנים לשימור המספרים את סיפורה המרתק של האוכלוסייה שחיה בארץ במשך דורות.

בימים אלו אנו שוקדים לקדם את עבודת המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל במחוז בדגש על פרויקטים מחוללי שינוי במגזר המיעוטים כדוגמת מוזיאון הצ'רקסים העולמי בכפר כמא, מצודת דאהר אלעומר בדיר חנא והכרזה על מבנים נוספים המיועדים לשימור. כיום פועלות במחוז שתי ועדות שימור, האחת בצפון והשנייה במשולש. בוועדות חברים מהנדסים, אדריכלים ואנשי ציבור. הוועדות מתכנסות אחת לארבעה חודשים, מקיימות דיונים ביחס למבנים לשימור ומכינות הנחיות שימור בתכניות מתאר של מגזר המיעוטים.

בחלק מהרשויות ניסינו ואף הצלחנו להקים ועדות שימור, אך הן לא פעילות מסיבות הקשורות במועצות עצמן. הבעיות בהן אנו נתקלים יום יום אינן קלות, מכיוון שרוב המבנים במגזר הם בבעלות פרטית ולא ציבורית, עובדה המקשה עלינו לטפל בהם. אתגרי השימור במגזר המיעוטים אינם פשוטים והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל נמצאת תחת עין בוחנת של האוכלוסייה הרואה בעבודתנו דרך למנף את הכלכלה ביישוב, בדומה למתרחש בכפר כמא.

חלק גדול מהמבנים שהצלחנו לאתר במגזר נמצאו ראויים לשימור וחלקם לצערנו מצוי במצב של הרס מוחלט בגלל איכותם האדריכלית, ועקב חוסר הטיפול בהם לאורך שנים. עם זאת הפעילות במסגרת המחוז כבר נותנת אותותיה, ואנו מקווים שנוכל להכניס את השימור לסדר היום של המועצות והיישובים, כחלק אינטגרלי מהפיתוח.

אמיר מזאריב

מנהל מחוז המיעוטים

תנאי שימוש אודות מאמרים צור קשר סדנת צילום תערוכת ה-30 למועצה
דף הבית אירועים רשימת אתרי המורשת מחלקות ניהול מיניסייטים
099.png